”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

Category

Blogg

Everything’s broken

Film måste löna sig. Film är ett massmedium. Film är till för den stora publiken. Så lyder normen. Av Statens institution på filmområdet, Svenska Filminstitutet,... Read More

Vårt lilla klot

Jordklotet har blivit så litet – som om det hade krympt. Och nu tänker jag inte på vare sig överbefolkning eller hur snabbt vi förbrukar... Read More

Filmutredeningen

De tidigare Filmutredningarna har jag läst, allihop. Jag tror det är sex stycken. Nu har jag läst den nya,  ”Framtidens filmpolitik”. Den är seriös, noggrann,... Read More