”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

-

Everything’s broken II

När Reinfeldt pensionerade sig från politiken sa han att Alliansen gjort ”Sverige borgerligare”, nu är vi ”mer lika länderna i övriga Europa”. Han var stolt över detta. Vi vet nu att mer ”borgerligt” betyder rekord i ojämlikhet, en vårdsektor i kris, högre arbetslöshet, en försvagad fackföreningsrörelse, vacklande arbetsrätt, ökade arbetsolyckor, nedrustat försvar, massiva näringslivsstöd, fryst miljöarbete m.m.

I mina filmer ”Godheten” och ”Ojämlikhet dödar” har jag visat hur de rika blivit rikare, de som redan har mest har fått ännu mer. Under det att villkoren för vanligt folk genom välfärdssystemens försämring kraftigt försämrats. Den nya samhällsnormen ”sköt dig själv och skit i andra” har smörjt individualismen och försvagat det solidariska samhället. 300 skjutningar och sprängningar har förvandlat våra gator till livsfarliga miljöer och överlämnats i gangsterkrigens våld. Avskaffandet av arvsskatt, fastighetsskatt, förmögenhetsskatt har omöjliggjort en nödvändig fördubbling av sjuksköterskelönerna för att förhindra massflykten till norska sjukhus, förhindrat försvarets upprustning så att åtminstone Gotland kunde fått försvar värt namnet, omöjliggjort ett nytt miljonprogram i bostadsbyggande. Privatiseringarna har slagit sönder skolsystemet och överlämnat åldringsvården till riskkapitalisternas förvaltning.

Sverige har, konstaterar ekonomitidningen Forbes, fler miljardärer per invånare än USA! Och lik förbannat gnäller överklassen över värnskatten, som tillfälligt förhindrar miljonärerna att roffa åt sig ännu mer, samtidigt som de vältrar sig i rot- och rutavdrag, vilket inte underklassen är förunnat.

I en artikel I DN skriver dramatikern och författaren America Vera-Zavala att hon, som ”invandrare”, saknar ”sagolandet som inte längre finns”. Hon vill hålla en begravningsceremoni för det land hon en gång växte upp i. Hon beskriver Sverige som ett land före och efter Olof Palme. Jag håller med men skulle hellre säja: före och efter Reinfeldt – även om Göran Persson kom emellan som sabotör och vägröjare för Alliansen, socialdemokraternas egen lille Tony Blair.