”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

-

Everything’s broken III

”På mordvandring i skärgårdsidyllen”, så lyder DN:s rubrik över hela Kulturbilagan. Mord som tema för turister? Flera sidor i bilagan handlar om en uppenbarligen populär deckarförfattare, Viveca Sten.

”Sandhamn har alltid varit en del av deckarförfattaren Viveca Stens liv. Följ med när hon guidar runt till platserna där hon har tagit livet av fem procent av öns invånare.”

”Tagit livet av…” Det är den här sortens litteratur som den nya medelklassens värderingar göder och ger uttryck för. Samtidigt som den 17-åriga Lisa Holm faller offer och begravs i den allt kallare verkligheten, granaterna exploderar på Malmös gator och de gängrelaterade dödsskjutningarna blivit trivial vardag. Vapen och droger väller in i landet framför tullens underbemannade led. Kriminaliteten växer i takt med den ökande ojämlikheten. Så ser verkligheten ut. Men den nya medelklassen vill ha underhållning för sina pengar, nu när den gjort sig kvitt den gamla arbetarklassens moral. Medelklassvärderingarna har infekterat alltfler områden.

Klassklyftorna växer. Socialdemokratin genomför Alliansens agenda. Allt går an efter det att Stefan Löfven accepterade det femte jobbskatteavdraget. Nya reformer premierar de som redan har: mindre pension åt de 300.000 fattigpensionärerna, ingen höjd A-kassa för de sämst ställda osv. Varför finns det så få journalister som speglar denna utveckling?

I höstas publicerade OECD en gedigen undersökning ”How was life?” Under ledning av den holländske ekonomiprofessorn Jan Luiten van Zanden. Rapporten är en sammanställning av läget i 25 länder i världen från 1820 till nu. Hur mår världens befolkning? Hur har olika levnadsområden utvecklats? Data om ekonomisk utveckling, brottslighet, hälsa, levnadslängd, utbildning, biologisk mångfald, jämställdhet osv. presenteras.

Ett folks välmående måste vara politikens mål. För Alliansen under Reinfeldts ledning var målet istället borgerlighetens seger, en ren klasspolitik. Men OECD:s rapport visar att den enskilt kraftigaste hävstången för att uppnå ett helt folks välmående är: jämställdhet. Det finns ett tydligt samband mellan ojämlikhet och ökad brottsnivå, sämre hälsa, korruption m.m. Lik förbannat förefaller dessa forskningsresultat likgiltiga för dagens politiker. Man kan bli deprimerad för mindre…

Jag sätter mitt hopp till Addis Abeba Action Agenda som FN tagit initiativ till och som undertecknades av världens länder i Etiopiens huvudstad nu i sommar och som handlar om FN:s nya hållbarhetsmål: 2030 ska ett hållbart samhälle vara ett faktum, hunger och fattigdom utrotade, klimatförändringarna stoppade – och jämlikhet uppnådd! Varför skriver inte medelklassjournalisterna om detta? Istället går man på mordturné i Stockholms skärgård? What´s up?