”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

Day

augusti 10, 2015

Everything’s broken IV

Jag läser Svenska Filminstitutets remissvar på Filmutredningen. Där heter det att: ”Sverige ska uppfattas som ett av de mest intressanta filmländerna i världen.” För att... Read More