”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

-

”Honorary Guest”

Jag har under årens lopp varit inbjuden till en mängd festivaler, i Europa, USA, Asien, Sydamerika, en del har jag kunnat resa till, andra inte. 3 gånger, 3 år i rad har den internationella dokumentärfilmsfestivalen i Istanbul, Turkiet, inbjudit mig och mina filmer. Dessvärre har alltid inbjudan kolliderat med mitt arbete, men nu trodde jag det skulle gå och tackade ja. Tyvärr känner jag att jag inte orkar åka, det har varit för mycket jobb med den 50 minuters dokumentärfilm jag nu håller på att avsluta.

Jag är naturligtvis hedrad särskilt som jag skulle hålilt en Masterclass. Men mina filmer kommer att visas utan min närvaro. Festivalen har för denna retrospektiv valt ut 7 filmer: Själen är större än världen, Hotet/Uhkaddus, Tiden har inget namn, Jåvna, renskötare år 2000, Terrorister, Flickan från Auschwitz och Underkastelsen. Filmerna spänner över 25 år av min verksamhet. Det är alltid intressant att se vilka filmer arrangörerna valt ut. Numera blir jag alltid glad åt att slippa bli sammankopplad med Mods-trilogin, jag har trots allt gjort mer än trettio andra filmer…
Stefan-Signatur