”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

Month

mars 2016

75 år

Jag fyller 75. Inte många i min släkt har blivit så gamla. Om man vänder på de siffrorna så får man 57. Så många år... Read More