”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

Böcker om Stefan Jarl

Stefan_Jarl_©2013_Joakim_Jalin-3

På svenska

Rebell-i-verklighetenRebell i verkligheten: Stefan Jarl och hans filmer, Nilsson Mats, Göteborg: Filmkonst, 1991.

Stefan Jarl – konstnär och samhällsskildrare med världsrykte, Gustafsson Annika, artikel som ingår i Svensk Filmografi nr 8, Åhlander Lars (red.), Stockholm: Svenska filminstitutet: Filmhusförlaget, 1997.

Från fluga på väggen till fluga i soppan: om Stefan Jarls Modstriologi, Sørenssen Bjørn, artikel som ingår i Blågult flimmer, Hedling Erik (red.), Lund: Studentlitteratur, 1998.

Kampen-om-verklighetenKampen om verkligheten: Stefan Jarls Modstriologi ur ett historiskt perspektiv, Esping Ingrid, Stockholm: Hjalmarsson & Högberg, 2001.

Fem dagar i Båstad, Carlsson Petra, Göteborg: Filmkonst 2001.

Mods, mods, mods, Croneman Johan, Zoom häfte 1, 2002.

Solskenslandet. Svensk film på 2000-talet” (Atlantis), essä av Ingrid Esping om Terroister

Modstrilogin-EspingDokumentärfilmen som tidsresa – Modstrilogin”, Ingrid Esping, Lunds universitet, 2007, doktorsavhandling.

 

 

Stefan-Jarl-Cyril”Stefan Jarl, en intervjubok”, Cyril Hellman, Kartago 2008, Orosdi-Back 2010

 

 

På norska:

– Autentiske inntrykk, Birkvad S & Diesen JA, Oslo: Det norske samlaget, 1994.
– Å fange virkligheten: dokumentärfilmens århundre, Sørenssen Bjørn, Oslo: Universitetsforlaget, 2001.

På finska:

– Mestarin Opissa, 10. Docpiont, 2011.

På engelska:

– Stefan Jarl: Partisan and Poet, Nilsson M & Svenstedt CH, Stockholm: Svenska Institutet, 1991.

På franska:

Stefan Jarl-Partisan-Et-Poet– Stefan Jarl: resistant et poète, Nilsson M & Svenstedt CH, Stockholm: Svenska Institutet, 1991.
– Discours de Jan Aghel, critique de cinéma et écrivain de livres sur le cinéma, à l’occasion de l’ouverture de l’hommage rendu au Centre Cultural Suédois à Stefan Jarl.

 

På holländska:

– Schoonheid zal de wereld vedden, Hommersen, Vruchtbare Aarde, 2002.

På japanska:

– Stefan Jarl, Environmental Filmmaker, White, Documentary Box 18, 2001.

På portugisiska:

– III Encontros Int. De Cinema Documental: ”Stefan Jarl”

På grekiska:

– The contestation of authority, Thessaloniki Film Festival Publications, 2004