”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

Day

juli 16, 2015

Everything’s broken

Film måste löna sig. Film är ett massmedium. Film är till för den stora publiken. Så lyder normen. Av Statens institution på filmområdet, Svenska Filminstitutet,... Read More