”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

Day

april 12, 2018

Filmen försvunnen

”Innan vintern kommer” har försvunnit från biograferna. Det är generellt mycket svårt att nå publiken på biograf, särskilt för den s.k. ”smala filmen”. Min film... Read More