”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

-

Filmen försvunnen

”Innan vintern kommer” har försvunnit från biograferna. Det är generellt mycket svårt att nå publiken på biograf, särskilt för den s.k. ”smala filmen”. Min film försvann från Folkets Bios biograf Zita i Stockholm efter 5 veckor. De sista två, tre veckorna visades den en enda föreställning per dag, kl 14 00 på eftermiddagen och inte på helgerna, lördag-söndag. Samma sak i Göteborg, filmen finns inte kvar.

Frän min kamrat Malte Wadman, som var med och startade Folkets Bio, får jag ett mail om att filmen redan försvunnit från repertoaren: ”Det är ju för jävligt!!! Det var just därför vi startade Folkets Bio”, dvs. för att kunna hålla kvar våra filmer på biograf, för att publiken skulle hinna hitta våra filmer. ”Men nu är det något helt annorlunda?” frågar Malte.

Det är i år 45 år sedan vi startade Folkets Bio. Jag skänkte då pengar till rörelsen för att vi skulle kunna starta i Göteborg och Malmö, en summa som i dag motsvarar över en halv miljon. Jag menar nu inte att det är därför min film skulle visas utan vill peka på Marknadens hårda krav på biograferna, kassan, antalet såld biljetter är det som bestämmer i första hand. Varje dag visas på Zita 10-15 filmer från olika distributörer, våra egna filmer som Folkets Bio distribuerar trängs ut.

Vi visste redan för 45 år sedan att recensioner eller konkurrens från andra arrangemang inte spelade roll för om publiken skulle hitta till vår biograf, det som räknades var om vi hade filmer som var i samklang med sin tid, som hade ett angeläget ärende, som berörde. Många gånger körde vi filmer för 2, 3 personer för att i bästa fall såsmåningom ha åtminstone halva salongen såld… Ofta hade vi diskussioner med publiken, arrangerade teman och kampanjer. Idag måste vi konkurera med tv och nätet. Inför påsken annonserade Viaplay att en mängd filmer kunde laddas ner för 19 kronor direkt till tv-soffan. Nu kostar det 100 kronor, ja, rent av 150 kronor att gå på bio. Konkurrensen är förödande, och drabbar inte minst den politiska filmen. Är då lösningen för filmarna att göra film direkt för nätdistributörerna? Nej, inte för oss som är intresserade av den Vita Dukens cinematografiska magi. Vad vi ska göra vet jag inte, utom att bara fortsätta berätta våra berättelser.