”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

Day

april 3, 2024

Vår tids Själanöd

För drygt ett år sedan färdigställde jag en film 40 minuter lång med titeln ”Själen för fan”. Den visades på diverse biografer under våren 2023.... Read More