”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

-

Två nya filmer

Det här är en affisch till de 2 nya kortare filmer jag just färdigställt, en 40 minuter, ”Själen för fan”, en strax under 10 minuter, ”Rannsakan”. Filmerna är dokumentära reflektioner över vår tid och vårt samhälle. Båda filmerna i distribution av Folkets Bio. Hur och när de ska visas är inte klart för tillfället.

”Man har opererat bort det själsliga i vårt samhälle.”

”Pengar har blivit en del av folksjälen.”

Det här är två röster ur filmen ”Själen för fan”. Filmen reflekterar över hur vår tids samhälle kommit att bli slav under Penningens makt. Ekonomin har tillåtits bli kraften som resulterat i ett alltmer ojämlikt samhälle, ett land för de allra rikaste. Sokrates ord om att ”Omsorgen om själen är livets viktigaste uppgift” är långt borta.