”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

-

Arne Sucksdorffs box belönad i Bologna

I Italien i Bologna hålls varje år en lite apart festival med filmiska mästerverk, som räddats undan glömskan, ”Il Cinema Ritrovato”. Över 400 restaurerade filmer visas i Cineteca de Bolognas regi, något som blivit särskilt viktigt i övergången mellan den analoga och den digitala världen. Den här festivalen har funnits i 30 år.

Det delas ut priser i Bologna till utgivningen av äldre mästerverk som räddats undan glömska. I år belönades samlingen av filmregissören Arne Sucksdorffs filmer, som nyligen gavs ut av Studio S Entertainment, en komplett sammanställning av Sucksdorffs alla filmer, korta såväl som långa. Priset för BEST DVD kallas Peter von Bagh Award (döpt efter den fantastiske finske filmaren, författaren, historikern, producenten och professorn) och gick alltså till samlingen med Arnes filmer.

I denna box ingår min film om Arne Sucksdorff ”Skönheten skall rädda världen”. Jag gläder mig åt att det i motiveringen till priset heter att ”Stephen Jarl offers a moving portrait of Sucksdorff filmed a year before his death 2001” samtidigt som mina inledningar till Arnes filmer nämns i motiveringen. Det har varit viktigt för mig att bidra till att Arnes filmer bevarats till eftervärlden. Jag har sagt det många gånger förr att Arne varit min läromästare, förebild och Guru. Arnes filmer lever.

I svenskt filmliv finns så mycket mer än Ingmar Bergman, nu tokhyllad i press, böcker, poddar, radio, tv. I första veckan av augusti är jag konstnärlig ledare för Lilla Filmfestivalen i Båstad till minne av en annan stor filmregissör: Bo Widerberg, delvis samtida med Bergman men numera i skymundan. Till den festivalen har jag gjort en liten ”citat-samling” av några scener ur Bos rika produktion för att väcka minnet till liv av vad Bo ville med sina filmer. När jag letade igenom filmerna slog det mig vilken enastående kraft Bos filmer har. Det vore en skam om detta arv glömdes bort.