”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

www.godheten.se

Bloggar om filmen och hur SVT kom fram till att den inte kunde visas.

Ur förordet:

GODHETEN HADE PREMIÄR på Folkets Bios biografer 15 februari 2013. Efter 8 veckor hade den setts av c:a 10.000 människor och tillhör därmed de av mina filmer som setts av minst publik…

Jag gjorde filmen därför att jag ville vara en röst inför det kommande valet. Filmen har undertiteln Om förlusten av det gemensamma. Jag såg hur vårt land blivit allt mer orätt-vist på område efter område, välfärdssamhället urholkades steg för steg i ljuset av de borgerliga politikernas förakt för svaghet. De rikas förkörsrätt har manifesterats. De mindre lyckligt lottade får klara sig bäst de kan i valfrihetens namn. Låt den som faller ligga. Den tilltagande ojämlikheten har gjort vän till fiende och gett Liemannen mer jobb. Folk mår dåligt, framförallt ungdomen. Det är om detta min film handlar.

SVT som varit med och finansierat filmen bestämde sig i februari 2014 för att filmen inte kunde visas vare sig före eller efter valet, eftersom den var ”systemkritisk”. Detta orsakade en omfattande debatt i olika media, 7000 skrev under ett upprop på Facebok om att SVT skulle visa filmen, ett krav som också framfördes i pressen av olika människor. Själv fick jag ett stort antal brev, telefonsamtal, mail osv. Filmen las ut på nätet, till och med i mitt namn, och såldes på dvd. Filmen har på så sätts setts av dryga 100.000, det går att säkerställa, om den setts av 200.000 är svårare att säja men fullt möjligt.

Redan i samband med premiären började jag resa runt med filmen från norr till söder och mötte ett starkt gensvar. När jag gjorde filmen hade jag förstås ingen aning om att den skulle leda till denna turbulens.

Jag började skriva bloggar på filmens hemsida strax före premiären för 20 månader sedan. Nu har jag förstått att det inte bara är en film, utan också en process, som säjer något om vårt samhälle.

I en lördagsintervju i P 1 lät VD Eva Hamilton meddela att en debatt om filmen kommer att arrangeras i Kunskapskanalen senare i höst och i detta sammanhang kunde då filmen visas, sa hon. Vad syftet med denna debatt och vad den skulle handla om är oklart. Inför detta arrangemang har jag samlat ihop dessa bloggar.

Stefan Jarl

Titel: www.godheten.se
Förlag: Stefan Jarl AB
Publicerad: 2014

PDF: Läs hela Godheten här