”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

Kinnekulle Paris

En brevväxling med författaren och filmaren Carl Henrik Svenstedt med förord av Lasse Åberg.

Titel: Kinnekulle Paris
Förlag: Filmkonst
Publicerad: 1993