”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

Foton ur övriga filmer

Naturens hämnd

Själen är större än världen

Foto: Per Källberg

Uhkkadus/Hotet

Tiden har inget namn

Foto: Per Källberg

Goda Människor

Foto: Per Källberg

Jåvna, renskötare år 2000

Foto: Per Källberg

Jag är din krigare

Skönheten skall rädda världen

Muraren

Underkastelsen

Godheten

Homo Narrans

Innan vintern kommer

Brevfilmen - Käre Carsten