”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals
and convictions. In our ’heavy industry’ there aren’t many like him.”

Ingmar Bergman

Filmminnen

Filmminnen

Det har gått mer än 55 år sedan jag träffade den Oscars-belönade filmregissören Arne Sucksdorff och fick arbeta som springpojk på inspelningen av hans tredje långfilm ”Pojken i trädet”. Det kom att avgöra mitt liv. Jag har arbetat med film sedan dess, upplevelserna och minnena är många. De gångna åren har varit en turbulent tid i filmkonstens utveckling. Och i mitt eget liv. Jag tänkte att något av allt detta borde skrivas ner. Filmminnen, helt enkelt. Huller om buller, stort som smått.